Terra LliureSous-Titre : Butlletí de la Regional Catalana C.N.T [puis] Butlletí interior de l'Agrupació Catalana C.N.T. (Exterior)