Gazeta Polska (Niepodległoś) Sous-Titre : Pismo Organizacji Pomocy Ojczyznie. Organ Wychodzstwa Polskiego we Francji. Autre titre : Suite de : Niepodległoś L'indépendance, Journal polonais, fondé sous l'occupation ennemie en septembre 1941