Niepodleglosc Sous-Titre : Pismo Organizacji Pomocy Ojczyznie. Organ Wychodzstwa Polskiego we Francji. Autre titre : Devient : Gazeta polska : Niepodległoś... Dziennik wychodźstwa polskiego we Francji i Belgii L'indépendance, Journal polonais, fondé sous l'occupation ennemie en septembre 1941